Когатo цената има значение ...

Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Начало Ламарини с покритие
Печат Е-поща
  1. Складовите наличности се обновяват седмично и предлаганите материали са обект на наше окончателно решение по телефон, факс или e-mail.
  2. Цените са индикативни и могат да се променят без предизвестие.
                       Ламарини с покритие
                                                     Склад в София 
 Материал    Деб.[мм]     Шир.[мм]    Дълж.[мм]  Нето [кг]Покритие [гр/м2]КачествоСнимка
 Рулони       
 01Алуцинк            0,500               723     рулон 2475150 DX51D+AZ 
 02Алуцинк            0,500               723     рулон 2470150 DX51D+AZ 
 03Алуминизиран1,470   1 222 рулон7030120 DX51D+AS 
 04Поцинкован            0,460       1 231     рулон 3660175 DX51D+Z 
 05Поцинкован0,460   1 232 рулон 2010175 DX51D+Z 
 06Поцинкован0,460   1 253 рулон2270175 DX51D+Z 
 07Поцинкован0,470    1 253 рулон2800 175 DX51D+Z 
 08Поцинкован0,470   1 253  рулон1970 175 DX51D+Z 
 09Поцинкован            0,470       1 251     рулон 3955175 DX51D+Z 
 010Поцинкован            0,470       1 208     рулон 3260175 DX51D+Z 
 011Поцинкован0,480   1 231  рулон2350 175 DX51D+Z 
 012Поцинкован 0,480   1 234  рулон2020 175 DX51D+Z 
 013Поцинкован0,500   1 022 рулон2570 175 DX51D+Z 
 014Поцинкован            0,500       1 362     рулон 3190175 DX51D+Z 
 015Поцинкован0,500   1 327 рулон5500175 DX51D+Z 
 016Поцинкован0,500   1 327 рулон5280175 DX51D+Z 
 017Поцинкован0,510   1 254  рулон3540175 DX51D+Z 
 018Поцинкован            0,630       1 029     рулон 2125175 DX51D+Z 
 019Поцинкован            0,630       1 029     рулон 2055175 DX51D+Z 
 020Поцинкован0,630   1 056 рулон4650175 DX51D+Z 
 021Поцинкован0,630   1 056 рулон 4600175 DX51D+Z 
 022Поцинкован 0,630   1056 рулон 3950175 DX51D+Z 
 023Поцинкован            0,700       1 200     рулон 3070175 DX51D+Z 
 024Поцинкован            0,700       1 200     рулон 3245175 DX51D+Z 
 025Поцинкован            0,750       1 250     рулон 2930175 DX51D+Z 
 026Поцинкован            0,750       1 250     рулон 2830175 DX51D+Z 
 Листа       
 18Алуцинк            0,330       1 203         2 000    2060150 DX51D+AZ 
19Алуцинк            0,500       1 059         2 000    1658150 DX51D+AZ 
 20Алуцинк0,600   1 350     2 0002420150 DX51D+AZ 
 21Алуцинк0,600   1 350     2 0001930150 DX51D+AZ 
 22Алуцинк            0,700       1 253         2 000    2320150 DX51D+AZ 
 23Алуцинк            0,700       1 253         2 000    2230150 DX51D+AZ 
 24Алуцинк0,700  1 252     2 0002285150 DX51D+AZ 
 25Алуцинк0,700  1 252     2 0002430150 DX51D+AZ 
 26Алуцинк0,800  1 253     2 0001980150 DX51D+AZ 
 27Алуцинк0,800  1 253     2 000 2415150 DX51D+AZ 
 28Алуцинк            1,000      1 000         2 000    3085150 DX51D+AZ 
 29Алуцинк            1,000      1 000         2 000    3100150 DX51D+AZ 
 30Алуцинк            1,000      1 003         2 000    1985150 DX51D+AZ 
 31Алуцинк            1,000      1 003         2 000    2205150 DX51D+AZ 
 32Алуцинк            1,000      1 166         2 000    2600150 DX51D+AZ 
 33Алуцинк            1,000      1 166         2 000    2505150 DX51D+AZ 
 34Алуцинк            1,000      1 166         2 000    2640150 DX51D+AZ 
 35Алуцинк            1,000      1 345         2 000    2975150 DX51D+AZ 
 36Алуцинк            1,000      1 347         2 000    2735150 DX51D+AZ 
 37Алуцинк            1,000      1 347         2 000    2740150 DX51D+AZ 
 38Алуцинк            1,000      1 347         2 000    2975150 DX51D+AZ 
 39Алуцинк            1,000      1 500         2 000    3340150 DX51D+AZ 
 40Алуцинк            1,210        824         2 000    2980150 DX51D+AZ 
 41Алуцинк            1,210        824         2 000    2269150 DX51D+AZ 
 42Алуцинк            1,250      1 000         2 000    2500150 DX51D+AZ 
 43Алуцинк            1,250      1 000         2 000    2958150 DX51D+AZ 
 44Алуцинк            1,250      1 000         2 000    1150150 DX51D+AZ 
 45Алуцинк            1,260      1 002         2 000    3000150 DX51D+AZ 
 46Алуцинк            1,260      1 166         2 000    1591150 DX51D+AZ 
 47Алуцинк            1,450      1 000         2 000    3085150 DX51D+AZ 
 48Алуцинк            1,500      1 274         2 000    2670150 DX51D+AZ 
 49Алуцинк            1,500      1 274         2 000    2015150 DX51D+AZ 
 50Алуцинк            1,950      1 250         2 500    1860150 DX51D+AZ 
 51Алуцинк            2,000      1 257         1 000    2010150 DX51D+AZ 
 52Алуцинк            2,000      1 257         1 000    2160150 DX51D+AZ 
 53Поцинкована            0,590      1 277         2 000    2430185 DX51D+Z 
 54Поцинкована            0,600      1 166         2 000    2730185 DX51D+Z 
 55Поцинкована            0,600      1 230         2 000    1900185 DX51D+Z 
 56Поцинкована            0,700      1 000         2 000    2320185 DX51D+Z 
 57Поцинкована            0,700      1 250         2 000    2940185 DX51D+Z 
 58Поцинкована0,700  1 252     2 000 2095175 DX51D+Z 
 59Поцинкована0,700  1 252     2 000 720175 DX51D+Z 
 60Поцинкована            0,770      1 315         2 000    1900175 DX51D+Z 
 61Поцинкована            0,780      1 000         2 000    1975175 DX51D+Z 
 62Поцинкована            0,800      1 250         2 000    2520175 DX51D+Z 
 63Поцинкована0,800  1 250     2 0001960175 DX51D+Z 
 64Поцинкована0,800  1 250     2 0002110175 DX51D+Z 
 65Поцинкована1,000  1 204     2 0002530175 DX51D+Z 
 66Поцинкована            1,000      1 000         2 000    3020175 DX51D+Z 
 67Поцинкована            1,000      1 000         2 000    2200175 DX51D+Z 
 68Поцинкована            1,000      1 003         2 000    2260175 DX51D+Z 
 69Поцинкована            2,500      1 303         2 000    2760175 DX51D+Z 
 70Поцинкована2,500  1 446     2 0001920 175 DX51D+Z 
 71Поцинкована2,500  1 446     2 0001940175 DX51D+Z 
 72Поцинкована3,000  1 162     2 0001630175 DX51D+Z 
 73Поцинкована3,000  1 162     2 0003220175 DX51D+Z 
 74Алуминизирана            1,000      1 465         2 000    2615125 DX51D+AS 
 75Алуминизирана            1,000      1 465         2 000    2605125 DX51D+AS 
 76Алуминизирана            1,000      1 465         2 000    2950125 DX51D+AS 
 77Алуминизирана            1,000      1 504         2 000    2505125 DX51D+AS 
 78Алуминизирана            1,160      1 223         2 000    2540125 DX51D+AS 
 79Алуминизирана            1,160      1 223         2 000    2535125 DX51D+AS 
 80Алуминизирана            1,160      1 223         2 000    2300125 DX51D+AS 
 81Алуминизирана            1,160      1 223         2 000    2535125 DX51D+AS 
 82Алуминизирана            1,450      1 254         2 500    2270125 DX51D+AS 
 83Алуминизирана            1,500      1 254         2 000    3160125 DX51D+AS 
 84Алуминизирана            1,500      1 254         2 000    3300125 DX51D+AS 
   Боядисана на СВ основа    
 85Боядисана             0,500               304    рулон1600    
 86Боядисана             0,500               304    рулон1400   
 87Боядисана             0,500               304    рулон1200   
                           Ленти разкроени    
 88Алуцинк0,800  115лента1160175 DX51D+АZ 
 89Алуцинк0,800115лента1160175 DX51D+AZ 
 90

Алуцинк

0,800447лента447175 DX51D+AZ

 

 91Поцинковани0,40080лента1530175 DX51D+Z 
 92Поцинковани0,40080лента980175 DX51D+Z 
 93Поцинковани0,40080лента1940175 DX51D+Z 
 94Поцинкована            0,400    137лента1100175 DX51D+Z 
 95Поцинковани            0,400    137лента1490175 DX51D+Z 
 96Поцинковани            0,400    137лента2370175 DX51D+Z 
 97Поцинковани            0,500    71лента405175 DX51D+Z 
 98Поцинковани            0,500    71лента1105175 DX51D+Z 
 99Поцинковани            0,500    74лента630175 DX51D+Z 
 100Поцинковани            0,500    74лента700175 DX51D+Z 
 101Поцинковани            0,500    78лента450175 DX51D+Z 
 102Поцинковани            0,500    78лента740175 DX51D+Z 
 103Поцинкована            0,500    80лента1450175 DX51D+Z 
 104Поцинкована0,50080лента1110175 DX51D+Z 
 105Поцинкована0,50080 лента1555175 DX51D+Z 
 106Поцинкована0,500 80лента1635175  DX51D+Z 
 107Поцинкована0,50080лента1295175 DX51D+Z

  

 108Поцинковани            0,500    80лента1615175 DX51D+Z 
 109Поцинковани            0,500    80лента825175 DX51D+Z 
 110Поцинковани0,50080 лента1555175  DX51D+Z 
 111Поцинкована0,50080лента1170175 DX51D+Z 
 112Поцинковани0,50080лента1195175 DX51D+Z 
 113Поцинковани0,50080 лента 1195 175 DX51D+Z 
 114Поцинковани            0,500    120лента1300175 DX51D+Z 
 115Поцинковани            0,500    120лента1635175 DX51D+Z 
 116Поцинковани            0,500    120лента1540175 DX51D+Z 
 117Поцинковани            0,500    120лента1600175 DX51D+Z 
 118Поцинковани            0,500    137лента390175 DX51D+Z 
 119Поцинковани            0,500    137лента845175 DX51D+Z 
 120Поцинковани0,500137лента2000175 DX51D+Z 
 121Поцинковани 0,500137лента1670175 DX51D+Z 
 122Поцинковани0,500137лента1010175 DX51D+Z 
 123Поцинковани0,60080лента785175 DX51D+Z 
 124Поцинковани0,60080лента790175 DX51D+Z 
 125Поцинковани0,60080лента1546175 DX51D+Z 
 126Поцинковани0,60080лента2125175 DX51D+Z 
 127Поцинковани0,60080лента2135175 DX51D+Z 
 128Поцинковани0,600137лента1815175 DX51D+Z 
 129Поцинковани 0,600 137лента2180175 DX51D+Z 
 130Поцинковани0,600137лента1335175 DX51D+Z 
 131Поцинковани0,600137лента1005175 DX51D+Z 
 132Поцинковани 0,700137лента1555175 DX51D+Z 
 133Поцинковани0,700137лента1585175 DX51D+Z 
 134Поцинковани0,700137лента1590175 DX51D+Z 
 135Поцинковани0,700137лента1580175 DX51D+Z 
 136Поцинковани0,700137лента525175 DX51D+Z 
 137Поцинкована            0,800    286лента6000175 DX51D+Z 
 138Поцинкована            0,800               310    лента6000175 DX51D+Z 
 139Поцинковани            1,160    66лента750175 DX51D+Z 
 140Поцинковани            1,160    68лента770175 DX51D+Z 
 141Поцинковани            1,160    68лента685175 DX51D+Z 
 142Поцинковани            1,160    76лента855175 DX51D+Z 
 143Поцинковани            1,160    76лента1015175 DX51D+Z 
 144Поцинковани            1,160    78лента875175 DX51D+Z 
 145Поцинковани            1,160    78лента1045175 DX51D+Z 
 146Поцинковани            1,160    82лента925175 DX51D+Z 
 147Поцинковани            1,160    82лента1080175 DX51D+Z 
 148Поцинковани            1,470    65лента790175 DX51D+Z 
 149Поцинковани            1,470    67лента505175 DX51D+Z 
 150Поцинковани            1,470    67лента1085175 DX51D+Z 
 151Поцинковани            1,470    68лента515175 DX51D+Z 
 152Поцинковани            1,470    68лента1105175 DX51D+Z 
 153Поцинковани            1,470    75лента905175 DX51D+Z 
 154Поцинковани            1,470    82лента610175 DX51D+Z 
 155Поцинковани            1,470    82лента990175 DX51D+Z 
 
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Главно меню


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/oandmste/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

O and M Steel